польша робота - дуже часто вписують в інтернеті на Україні. Причини виїзду здаються очевидними:в кілька разів більша заробітна плата за кордоном та набагато більш комфортне життя, складна економічна ситуація в Україні, збройний конфлікт з Росією та сепаратистів у східній частині країни, а також відсутність безпеки в країні та величезна корупція. Також багато хто з тих, хто залишає Україну, відзначають відсутність перспектив професійного розвитку в Україні.

Опитування громадської думки в Україні свідчать, що майже 30 % думають про еміграцію з країни, і 6 % приймають активні кроки до цього, з яких планують виїхати 55 % молоді і 44 % людей середнього віку.

Короткострокова трудова міграція позитивно впливає на українську економіку, головним чином за рахунок грошових переказів від мігрантів. Вартість грошових переказів в Україну від трудових мігрантів, тобто заробітчан, оцінюється приблизно в 13 мільярдів злотих, а в 2016 році – у 8 мільярдів злотих.

Проте в довгостроковій перспективі великий масштаб міграції є серйозною проблемою для ринку праці та економіки в цілому. Україна стикається з серйозною демографічною проблемою, прогнози ООН передбачають скорочення чисельності населення з 44,2 млн. до 36,4 млн. в 2050 р. (і до 32 млн., за оцінками Української академії наук). Масштабний виїзд кваліфікованих працівників ,що мають високі компетенції, як наслідок, призводить до серйозних проблем економіки та соціальної ситуації в країні. На сьогоднішній день на 100 працівників припадає 115 пенсіонерів.