Zezwolenie na pobyt czasowy

Potrzebne jest w przypadku gdy pracodawca chce w dalszym ciągu współpracować z pracownikiem zza wschodu, którego już wcześniej zatrudnił zgodnie z procedurą oświadczeniową. W tym celu może sam zawnioskować do wojewody o wydanie pozwolenia na pracę dla Ukraińca. Może to zrobić też sam cudzoziemiec, występując z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pobyt oraz pracę. W przypadku jakichkolwiek problemów, Ukraińcy (jak i również inni cudzoziemcy) mają prawo skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej.

Formularz zatrudnienia cudzoziemca

Na stronie internetowej Urzędu ds. Cudzoziemców znajdują się formularze różnorakich wniosków, które są niezbędne obywatelom zza granicy przebywających w Polsce, w szczególności wniosek o przedłużenie wizy.
 
Ważną informacją jest to, że ubieganie się o pozwolenie na pracę dokonuje się w trybie uproszczonym, czyli bez obowiązku przeprowadzania tzw. testu rynku pracy. Ponadto, Ukrainiec podczas oczekiwania na decyzję może swobodnie pracować na rzecz pracodawcy. Należy jednak podkreślić, że ta procedura odnosi się tylko i wyłącznie do przypadków związanych z umową o pracę.

Formularz zatrudnienia obcokrajowca

Szacuje się, że ok. 85% wydawanych zezwoleń na pracę w Polsce dotyczy osób z Ukrainy. Liczba składanych przez Ukraińców wniosków stale rośnie. Dla przykładu: opierając się na danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ciągu sześciu miesięcy w 2017 r. przyznano przeszło 91 tysięcy pozwoleń na pracę w Polsce dla osób z Ukrainy, a pod koniec tego roku liczba ta zwiększyła się do ponad 110 tysięcy.