Zezwolenie na pracę sezonową

Opcja zatrudnienia pracowników sezonowych z Ukrainy wiąże się z obowiązkiem wniesienia opłaty w wysokości 30 zł, różnicą jest zwolnienie z tzw. testu rynku pracy. To znaczy, że pracodawca nie jest zobowiązany do informowania starosty o ograniczeniach w możliwościach spełnienia potrzeb kadrowych.
Pozwolenie na pracę sezonową przyznawane jest na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku a odnosi się do pracy w rolnictwie oraz turystyce.

Zezwolenie na pracę dla obywatela Ukrainy

Co zrobić by otrzymać takie zezwolenie dla cudzoziemca?
Pracodawca powinien dostarczyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy lub dokonać rejestracji przez Internet. Należy podać we wniosku takie informacje jak: wymiar czasu pracy cudzoziemca, jego wynagrodzenie, rodzaj umowy a także okres ważności zezwolenia (do wniosku dołączyć dowód wpłaty w wysokości 30 zł).

Pracownik sezonowy, umowa sezonowa

Zatrudniając osobę z Ukrainy, opierając się o zezwolenie na pracę sezonową, pracodawca musi dopełnić szereg obowiązków, a w szczególności:
- podpisanie umowy z pracownikiem z Ukrainy po wcześniejszym okazaniu mu tłumaczenia dokumentu.trzymanie się takich samych zasad jak w przypadku polskich,
- pracowników (np. obowiązek zgłoszenia do ZUS w ciągu 7 dni) a także innych powinności wynikających z zatrudnienia obcokrajowca.