Opiekunka domowa z Ukrainy

Zadaniem opiekunki domowej z Ukrainy jest z zapewnienie należytego bezpieczeństwa oraz zaspokojenia podstawowych potrzeb osób lub środowiska przydzielonego jej opiece. Opieka sprawowana jest zazwyczaj nad osobami dorosłymi, cierpiącymi wskutek lekkiej niepełnosprawności, niezaradności, starości. Taką osobę na ogół zatrudnia rodzina lub opiekun prawny, którzy sami nie są w stanie przeznaczyć właściwego czasu na opiekę.
 
Jest wiele korzyści w przypadku zatrudnienia opiekunek/pomocy domowej z Ukrainy, są to m.in:
 
•          znacznie niższe koszty zatrudnienia (porównując wynagrodzenie polskich opiekunek);
•          zagwarantowanie całodobowej opieki;
•          pomoc w domu - możliwość posprzątania domu, ugotowania potraw, zrobienia wszelkich zakupów, itd.
•          zdolność do łatwego nawiązywania kontaktów oraz przyjacielskie stosunki z podopiecznym;
•          anielska cierpliwość do osób potrzebujących szczególnej opieki oraz chęć do pracy.

Gosposia z Ukrainy

Istotną kwestią jest również jakość oferowanych usług. Oczywiście w przypadku pomocy przy prowadzeniu domu, gotowaniu, sprzątaniu czy też robieniu zakupów nie jest potrzebna fachowa wiedza. Jednak w przypadku osób chorych, które wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych lub też częstego podawania specjalnych leków - sama empatia oraz doświadczenie życiowe nie są wystarczające.

Zatrudnię pomoc domową z Ukrainy

Należy uważać na nielegalne zatrudnienie. Opiekunka zatrudniona na czarno może po prostu pewnego dnia nie przyjść do pracy, bo dostała na przykład: bardziej korzystną ofertę pracy, zachorowała lub musiała czym prędzej wyjechać. Bardzo trudne jest znalezienie zastępstwa z dnia na dzień. Profesjonalne firmy jako jeden z atutów swoich świadczeń akcentują gwarancję ciągłości opieki. Chodzi tu nie tylko o błyskawiczne znalezienie osoby na zastępstwo, ale także o pewność, że nowa opiekunka otrzyma wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia, chorób i potrzeb osoby wymagającej opieki.