Opiekunka osoby starszej z Ukrainy

Jest to osoba, która sprawuje opiekę nad osobami w podeszłym wieku, pomagając im w życiu codziennym. W zależności od stanu zdrowia oraz możliwości osób starszych - obowiązki opiekunów bywają bardzo różne.
 
Niestety w naszym kraju ponad 80 % opieki domowej nad osobami w podeszłym wieku to szara strefa, a rodziny, które szukają pomocy, bardzo rzadko wymagają od przypadkowych opiekunów z Ukrainy czy innych krajów, zaświadczeń o niekaralności. W profesjonalnych firmach, które zajmują się opieką domową to jeden z podstawowych wymogów. W podobny sposób jest zawierana umowa o zakazie przyjmowania prezentów oraz spadków. Takie firmy mają również wykupione ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, co upraszcza dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Opiekunka ze wschodu

Trzeba wiedzieć, że zatrudnienie "na czarno" opiekunki ze wschodu jest przestępstwem ściganym przez inspekcję pracy, urząd skarbowy oraz ZUS. W najgorszym przypadku skończyć się może nie tylko wysoką grzywną, lecz także wyrokiem skazującym oraz oznaczałoby to koniec kariery osób pracujących jako opiekunowie.
 
Najczęściej spotykaną formą zatrudnienia opiekunów z Ukrainy na ww. stanowiskach jest umowa na zlecenie lub umowa o pracę. Zasadniczo pracodawcy są zwolennikami zawierania z Cudzoziemcami umów na zlecenie zważywszy na niezliczone obowiązki po stronie pracodawcy w przypadku umowy o pracę. Należy również dodać, że jest możliwość odliczenia od podatku wydatków przeznaczonych na usługi opiekuńcze, należy je poświadczyć fakturą.