Dla duzej części pracowników z Ukrainy, jednorazowy wyjazd do Polski trwał maksymalnie 3 miesiące, zatem większość z nich to emigranci zarobkowi – krótkoterminowi.

Pracownicy z Ukrainy pożądani są wszędzie tam, gdzie dynamicznie rozwijają się i działają firmy setek branż. Starzejące się społeczeństwo a także zbyt mała liczba pracowników niższego i średniego szczebla nakłaniają przedsiębiorców do wyszukiwania pracowników za granicami kraju. ( oferty pracy dla ukraińców )

Jak podaje ukraiński ośrodek badań, w 2017 roku najpopularniejszym kierunkiem emigracji była Polska. Wg danych do Polski wyjechało około 0,5 mln. Pracowników. Ciągle popularna jest też Rosja, dokąd w poszukiwaniu pracy wyjechało 0,3 mln. Obywateli Ukrainy. Kolejne popularne kierunki wyjazdów za pracą to Włochy i Czechy 0,1 mln.

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Istnieją dwie ścieżki, aby zatrudnić Ukraińskiego pracownika. Osoby z Ukrainy, którzy pragną pracować w Polsce, są zobowiązani do posiadania m.in. zezwolenia na pracę. Przedsiębiorcy z ochotą korzystają z udogodnień, jakie polskie prawo daje pracownikom z Ukrainy.
 
Obywatele Ukrainy od czerwca 2017 r. nie muszą już posiadać wizy, aby pracować w Polsce. W związku z tym pobyt w naszym kraju może trwać 90 dni w przeciągu 180 dni. W takiej sytuacji przedsiębiorcy mogą przedstawić oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca.
 
Podejmując taką decyzję, pracodawca musi złożyć oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy. Rejestracja od jakiegoś czasu jest płatna, jej koszt to 30 zł. Istnieje również obowiązek poinformowania urzędu o rzeczywistym podjęciu zatrudnienia przez Ukraińca.