W Polsce praca dla Ukraińców jest obecnie coraz bardziej atrakcyjna. Liczba obywateli Ukrainy przyjeżdżających do pracy do Polski rośnie nieprzerwanie od ośmiu lat. Wg jednych danych szacuje się, że do Polski przyjechało 5-8 % siły roboczej, wg innych, że około 16 %. Dane co do liczby przyjeżdżających Ukraińców należy traktować raczej jako szacunkowe.
Powodem jest bardzo trudne, a nawet niemożliwe dokładne wyliczenie osób przyjeżdżających. Przyczyną takiego stan rzeczy jest bardzo zmienny charakter emigracji zarobkowej oraz brak odpowiednich instrumentów kontrolnych. Niektóre szacunki wskazują, że w Polsce może pracować nawet do 2 mln Ukraińców z tego 70 % oficjalnie, a 30 % „na czarno”. Jako główne powody emigracji większość osób wskazuje kryzys i brak pracy na Ukrainie, wyższe zarobki w Polsce oraz wyższy i bezpieczniejszy standard życia.
Zdecydowana większość pracowników z Ukrainy jest zadowolona z pracy w Polsce i dobrze ocenia atmosferę. Bliskość kulturowa, podobieństwo języka i dobre traktowanie przekładają się na deklaracje większości pytanych Ukraińców o chęci pozostania w Polsce na 2-3 lata. Niestety większość osób z Ukrainy pracuje obecnie poniżej swoich kwalifikacji, i to oceniają na minus.

Pośrednictwo w zatrudnianiu Ukraińców

W zatrudnianiu Ukraińców pomocne są sprawdzone agencje pracy, które zajmą się wyszukiwaniem osób o odpowiednich kwalifikacjach a także dopilnują wszelkich formalności mających związek z ich zatrudnieniem. Usługa zatrudnienia pracowników z Ukrainy w poszczególnych agencjach, dodatkowo daje możliwość zaplanowania transportu jak i dachu nad głową dla obywateli Ukrainy. Opłaca się z niej skorzystać, zwłaszcza wtedy, kiedy pracodawcy zależy na dozwolonym oraz bezpiecznym sposobie zatrudnienia w swojej firmie, obywateli zza wschodu.