Praca w Polsce dla Ukraińców jest obecnie coraz bardziej atrakcyjna. Liczba obywateli Ukrainy przyjeżdżających do pracy do Polski rośnie nieprzerwanie od ośmiu lat. Wg jednych danych szacuje się, że do Polski przyjechało 5-8 % siły roboczej, wg innych, że około 16 %. Dane co do liczby przyjeżdżających Ukraińców należy traktować raczej jako szacunkowe.
Powodem jest bardzo trudne, a nawet niemożliwe dokładne wyliczenie osób przyjeżdżających. Przyczyną takiego stan rzeczy jest bardzo zmienny charakter emigracji zarobkowej oraz brak odpowiednich instrumentów kontrolnych. Niektóre szacunki wskazują, że w Polsce może pracować nawet do 2 mln Ukraińców z tego 70 % oficjalnie, a 30 % „na czarno”. Jako główne powody emigracji większość osób wskazuje kryzys i brak pracy na Ukrainie, wyższe zarobki w Polsce oraz wyższy i bezpieczniejszy standard życia.
Zdecydowana większość pracowników z Ukrainy jest zadowolona z pracy w Polsce i dobrze ocenia atmosferę. Bliskość kulturowa, podobieństwo języka i dobre traktowanie przekładają się na deklaracje większości pytanych Ukraińców o chęci pozostania w Polsce na 2-3 lata. Niestety większość osób z Ukrainy pracuje obecnie poniżej swoich kwalifikacji, i to oceniają na minus.

Pośrednictwo w zatrudnianiu Ukraińców

W zatrudnieniu Ukraińców pomocne są sprawdzone agencje pracy, które zajmą się wyszukiwaniem osób o odpowiednich kwalifikacjach a także dopilnują wszelkich formalności mających związek z ich zatrudnieniem. Usługa zatrudnienia pracowników z Ukrainy w poszczególnych agencjach, dodatkowo daje możliwość zaplanowania transportu jak i dachu nad głową dla obywateli Ukrainy. Opłaca się z niej skorzystać, zwłaszcza wtedy, kiedy pracodawcy zależy na dozwolonym oraz bezpiecznym sposobie zatrudnienia w swojej firmie, obywateli zza wschodu.