Określ najważniejsze kryteria i znajdź najlepszą pracę !

Opis ogłoszenia

Опытный водитель категории В по территории Европы

Основные требования:
минимальный стаж вождения 5 лет
без проблем со здоровьем, 100% зрение
стрессоустойчивость, ответственность и умение планировать свое время
умение ориентироваться в картах gps
знание польского языка (умение читать), предпочтительно минимальные знания английского или немецкого языков

Обязанности:
Перевозка грузов по территории Польша-Германия, возможны выезды в Бельгию, Чехию, Австрию, Швейцарию, Францию.
Заполнение несложной транспортной документации (CMR, накладные, внутренние док-ты — возврат поддонов, документы для тахографа).
Машина 3500тонн (10 палетов), сверху находится спальник. Максимальное расстояние, которое проезжает водитель в сутки — 960км, среднее расстояние — приблизительно 500км.
Заработная плата: 3200-3900зл нетто в месяц в зависимости от количества часов в пути (140зл в сутки). Суббота, воскресенье — выходные, оплачиваются в случае нахождения водителя в дороге. Фирма предоставляет телефон, gps-навигатор, помощь в поиске жилья (есть возможность ночевать на базе в машине). База находится в Zielona Góra, Polska.
Перед первой поездкой Вы получаете подробный инструктаж по машине, документации, видам загрузок. Работа осуществляется легально по договору с работодателем Umova zlecenia,
Umowa o pracę c возможностью продления визы и подачи документов на карту пребывания (побыту).
Также консультируем по вопросам оформления рабочих виз и приглашений, легализации, депортации. По всем вопросам пишите и звоните на вайбер: +48 733 079 106 Светлана (номер польский)
Высылайте резюме с пометкой:
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z póżn. zm.) Zleceniodawca informuje, iż administratorem
Pana danych jest „ARFAD” Spółka Komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze. Dane
osobowe będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją i zatrudnieniem. Dane będą
udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Panu
prawo dostępu do treści swoich oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji ww. celów.
Згідно з арт. 24 пар. 1 Закону з дня 29 серпня 1997 р. про охорону особових даних
(Збірник законів з 2002 р., Nr. 101, поз. 926 зі змінами.) Замовник інформує, що
адміністратором Пана даних є „ARFAD” Spółka Komandytowa з юридичною адресою в
Зеленій Горі. Особові дані будуть використовуватися в цілях, повязаних з підписанням і
виконанням даного Договору Підряду. Дані будуть передаватися тільки суб'єктам
вповноваженим згідно з законом. Пан має право до перегляду змісту своїх даних та їх
зміни. Подання даних є добровільним, але необхідним для реалізації вище вказаних
цілей.
Сертификат агентства 16273

Wymagania

  • минимальный стаж вождения 5 лет

Oferujemy

  • Заработная плата: 3200-3900зл нетто в месяц в зависимости от количества часов в пути (140зл в сутки). Суббота, воскресенье — выходные, оплачиваются в случае нахождения водителя в дороге. Фирма предоставляет телефон, gps-навигатор, помощь в поиске жилья (е

UKRAINA-PRACOWNICY

WERSJA PL - Polityka przetwarzania danych osobowych wg RODO
Na podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) obowiązującego od 25 maja 2018 r. wypełniamy obowiązek informacyjny tj. przekazanie klientom informacji związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych, który określa: podstawę, sposób postępowania oraz cel przetwarzania danych osobowych, osoby mające do nich dostęp, miejsce na jaki dane są gromadzone, zastosowane środki ochrony danych, wykaz zbiorów danych, czas na jaki są przechowywane oraz klauzulę.
Ad 1. Podstawa przetwarzania danych osobowych.
Werbeagentur Dawid Musial, Trappelgasse 3/1/15, 1040 Wien, Austria - określony niżej jako Administrator Danych Osobowych, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązku nałożonego przez ustawodawcę.
Ad 2. W jaki sposób postępuje się oraz w jakim celu przetwarza się dane osobowe.
Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przebiega z poszanowaniem prywatności w zakresie do tego niezbędnym wynikającym z Ustawy. Dane osobowe są przetwarzane celem prawidłowego wykonania usług.
Ad 3. Kto ma dostęp do danych osobowych, miejsca przechowywania oraz jakie środki ochrony danych są stosowane.
Dostęp do danych osobowych klientów mają: właściciel firmy; klienci portalu w ramach realizacji usług, czyli pracodawcy oraz pracownicy; firmy współpracujące w ramach obsługi portalu od strony techniczno-informatycznej, czyli usługi informatyczne: Webster-Studio ul. Leśny Zakątek 43, 62-023 Kamionki, Polska, hosting: World4You Internet Services GmbH, Hafenstraße 35, 4020 Linz, Austria, rachunkowość: SKE Kulka KG, Wiedner Hauptstrasse 140/1, 1050 Wien, Austria; poczta e-mail: Google Mail - Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Dane klientów są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem w postaci przechowywania ich na zabezpieczonych przed włamaniem serwerach. Strony posiadają certyfikaty szyfrowania ssl. Firmy współpracujące posiadają własne systemy zabezpieczenia danych zgodne z RODO.
Ad. 4 Wykaz zbiorów danych osobowych oraz przez jaki czas dane są przechowywane.
Zbiór klientów (dane pracodawców i pracowników) zawierający ich dane osobowe i umowy, zbiór faktur (dane kontrahentów) do celów rachunkowo-księgowych. Czas przechowywania danych na portalu i serwerach jest nieokreślony i upływa w momencie rezygnacji z usługi, a w księgowości wynosi 6 lat, po tym czasie dane zostaną zniszczone.
Ad.5 Klauzula.
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z ww. Polityką przetwarzania danych osobowych w firmie: Werbeagentur Dawid Musial, Trappelgasse 3/1/15,1040 Wien, Austria, St.Nr. 04 278/9842 oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzach w celu realizacji usług.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w każdym momencie będę mógł/a dane sprostować lub usunąć, a zgodę odwołać wysyłając mail na adres: robota.v.europe@gmail.com lub sms albo dzwoniąc pod nr tel.: AT +43 699 11224139, PL +48 888 484847.
Podanie danych osobowych jest wymagane celem zawarcia umowy cywilno-prawnej oraz w konsekwencji do prawidłowego i kompleksowego wykonania usług. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożliwością pełnego wykonania usług.
Polityka cookie
Strona korzysta z plików cookie. Jeśli nie wyrażacie Państwo na to zgody, prosimy o samodzielną zmianę ustawień w przeglądarce internetowej lub opuszczenie strony. Dalsze korzystanie ze strony bez zmiany ustawień cookie oznacza Państwa zgodę, na zapisywanie ich w celach reklamy, statystyki oraz profilowania, które pomogą zapewnić wygodę przy korzystaniu ze strony poprzez zapamiętanie Państwa preferencji i ustawień.
Zgadzam się