Obcokrajowcy szukają w Polsce nie tylko stałej pracy, ale również sezonowej. Konieczne jest tylko to, żeby mieli zezwolenie na pracę sezonową, ponieważ wtedy ich zatrudnienie będzie legalne. Dzięki temu pracodawca nie poniesie np. kar finansowych. Zauważmy, że formalności dotyczą przede wszystkim krajów spoza Unii Europejskiej, dlatego musimy mieć wiedzę, jak postępować w takiej sytuacji.

Pracownicy sezonowi z Ukrainy – jaką pracę mogą wykonywać?

Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że zakres pracy sezonowej został dokładnie wyjaśniony w obowiązujących przepisach. Dlatego, zanim pracownicy sezonowi z Ukrainy przyjadą do Polski, sprawdźmy, czy zadania, jakie chcemy im powierzyć, zaliczają się do tego. Wszystkie najpotrzebniejsze informacje znajdziemy w Polskiej Klasyfikacji Działalności. Jednak warto podkreślić, jakie kategorie prac są zazwyczaj wybierane i mają największe szanse na prawidłowe sklasyfikowanie:

  • uprawa roślin,
  • turystyka, czyli m.in. obsługa obiektów noclegowych i gastronomicznych, a także przewodnik wycieczek,
  • hodowla zwierząt, a także ich chów.

Zauważmy też, że w trakcie podpisywania umowy sezonowej konieczne jest zakwalifikowanie jej do takiej kategorii, ponieważ w innym wypadku cudzoziemiec nie będzie mógł starać się o odpowiedni typ zezwolenia na pracę. Jeżeli okaże się, że obowiązki i stanowisko nie są zgodne z wymogami związane z sezonowością, to można opierać się na oświadczeniu o powierzeniu pracy lub zwykłemu pozwoleniu na pracę.

Istotny jest również to, że praca sezonowa może być wykonywana przez 9 miesięcy w ciągu roku. Dotyczy to także sytuacji, gdy cudzoziemiec zmienił pracodawcę w trakcie tego czasu. W trakcie sumowania tego okresu konieczne jest wzięcie pod uwagę dat zapisanych w formularzu przekazanym do ewidencji.

Pracownik sezonowy spoza Unii Europejskiej – kto na tym zyska?

Nie wszyscy obywatele krajów spoza Unii Europejskiej mogą w Polsce wykonywać legalnie pracę sezonową. Na szczególne traktowanie może liczyć 6 państw, co wiąże się z częstotliwością przyjazdu ich mieszkańców. Mowa tu o Ukrainie, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Rosji. W przypadku pracowników sezonowych z tych krajów dochodzi do uproszczenia formalności. Dzięki temu łatwiej jest uzyskać potrzebne pozwolenie, a także ich zatrudnienie.

W tym przypadku ułatwiona procedura nie dotyczy również pracy, która nie ma charakteru sezonowej.

Jeżeli chodzi o same uproszczenia, to dotyczą one m.in. braku konieczności uzyskania od właściwego starosty niektórych informacji. Dzięki temu Powiatowy Urząd Pracy nie musi przeprowadzać testu rynku pracy. W takiej sytuacji pierwszeństwo do uzyskania zezwolenia mają osoby zajmujące stanowiska, na które jest największe zapotrzebowanie w Polsce.

Kto wydaje zezwolenie na pracę dla obywatela Ukrainy?

Bez względu na ułatwienia, jakie czekają na niektórych obcokrajowców, to i tak musimy zmierzyć się z licznymi formalnościami. Dzięki temu uzyskamy zezwolenie na pracę dla obywatela Ukrainy. W tym przypadku decyzyjną rolę odgrywa właściwy starosta. Urząd należy wybrać ze względu na siedzibę firmy bądź miejsca, gdzie mieszka pracodawca. Zauważmy jednak, że choć zgodę wydaje starosta, to wszystkie dokumenty należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Dużym ułatwieniem jest to, że nie musimy osobiście stawiać się w urzędzie, ponieważ wniosek można wysłać przez Internet. Jednak dotyczy to tylko tych osób, które mają dostęp do profilu zaufanego bądź legitymują się podpisem elektronicznym. Na pewno jest to wygodne dla pracodawców, jeżeli przebywają akurat w innym miejscu, niż urząd pracy, do którego musieliby pójść.

Treść podania o zezwolenie na pracę sezonową – co zawiera?

Bez wątpienia przed rozpoczęciem wypełniania wniosku powinniśmy dowiedzieć się, jakie dane trzeba tam umieścić. Dzięki temu możemy być pewni, że pracownik sezonowy otrzyma zezwolenie. Poza tym duża część informacji odnosi się do warunków pracy, potrzebne są też dane cudzoziemca, dlatego najpierw je sobie przygotujmy.

  • Rozpocznijmy od ustalenia wynagrodzenia, jakie zostanie zawarte we wniosku o zezwolenie na pracę sezonową. W tym przypadku musimy kierować się m.in. minimalną stawką godzinową. Trzeba też wziąć pod uwagę kwotę, jaką zarabiają pozostali pracownicy zajmujący takie samo stanowisko i wykonujący podobne obowiązki zawodowe. Możemy też sugerować się obecnymi stawkami dla Ukraińców w Polsce.
  • Szczegóły dotyczące warunków pracy, a przede wszystkim wymiar godzinowy w odniesieniu do dnia, tygodnia i miesiąca.
  • Czas trwania umowy.
  • Stanowisko, jakie ma zajmować pracownik sezonowy, a także obowiązki, które z tego wynikają.

Umowa sezonowa dla dwóch ścieżek

Zwróćmy uwagę na to, że pracę sezonową mogą wykonywać zarówno cudzoziemcy, którzy znajdują się na terenie Polski, jak i ci chcący dopiero przyjechać. Obie procedury nieco różnią się od siebie. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę fakt, czy pracownicy sezonowi z Ukrainy mają pozwolenie na pobyt, przyjechał w innym celu, bądź też przebywa w Polsce ze względów humanitarnych. W innych wypadkach obcokrajowcy mogą dopiero starać się o pozwolenie na pracę. Dlatego dowiedzmy się więcej szczegółów na temat obu sytuacji.

„Ścieżka krajowa”

W tym przypadku pracownik sezonowy nie będzie miał większych problemów z formalnościami. Tak naprawdę konieczne jest jedynie zgłoszenie wniosku do starosty. Tam następuje weryfikacja i wydanie zgody lub odmowy. Ważne jest też to, że cała procedura trwa maksymalnie 7 dni roboczych, więc cudzoziemiec może szybko podjąć kolejną pracę.

„Ścieżka zagraniczna”

Ten przypadek wiąże się ze sporą liczbą formalności. Konieczne jest to, by rozpocząć od złożenia wniosku do starosty. W zależności od jego decyzji może odmówić, co skutkuje przerwaniem całej procedury, bądź zgodą. Wtedy oświadczenie jest wpisane do specjalnej ewidencji, która jest przeznaczona tylko do pracy sezonowej. Podobnie jak w „ścieżce krajowej” tutaj również obowiązuje termin 7 dni roboczy. Po tym czasie pracownik starający się o zezwolenie na pracę sezonową może przystąpić do dalszych czynności.

Za złożenie wniosku odpowiada przyszły pracodawca, więc po jego pozytywnym rozpatrzeniu, powinien przekazać oryginalną wersję wniosku obcokrajowcowi. Dzięki temu Ukrainiec może zacząć starać się o zgodę na pobyt. W przeciwnym wypadku praca w Polsce będzie niemożliwa, nawet gdy chodzi o umowę sezonową, dlatego nie można lekceważyć żadnego etapu formalności.

Później następuje czas na zwyczajowe procedury, czyli powiadomienie Powiatowego Urzędu Pracy o przybyciu cudzoziemca. Każdy pracodawca musi pamiętać o tym obowiązku, ponieważ dopiero wtedy pracownicy sezonowi z Ukrainy otrzymują zezwolenie. Poza tym czynności tej należy dokonać w ciągu 120 dni, po upływie tego okresu postępowanie zostaje umorzone. Pamiętajmy jednak, że obcokrajowcy mogą wykonywać pracę w trakcie oczekiwania na pozwolenie, ale warunki jej wykonywania nie mogą odbiegać od tego, co zostało zapisane we wniosku. Dotyczy to nie tylko zajmowanego stanowiska, ale również wymiaru pracy oraz otrzymywanego wynagrodzenia.