Zmieniający się rynek pracy oraz struktura społeczeństwa sprawiła, że w Polsce coraz mniej osób mieszka w wielopokoleniowych domach, gdzie starsi zajmowali się dziećmi, a gdy one dorosły, to one opiekowały się starzejącym pokoleniem. Obecnie coraz częściej korzysta się z pomocy opiekunki osób starszych z Ukrainy. Dzięki temu rodzina może wyjechać do pracy, bez obaw, że zostawia krewnych bez należytej opieki.

Ile zarabiają opiekunki osób starszych z Ukrainy?

Zauważalny jest coraz większy popyt na usługi związane z opieką nad osobami starszymi. Właśnie z tego powodu wzrasta liczba ludzi, które chciałyby wykonywać tę pracę, zazwyczaj są to cudzoziemki. Warto jednak zwrócić uwagę na ich zarobki, ponieważ zwłaszcza po przeliczeniu na hrywny są zadowalające. Standardowe wynagrodzenie opiekunki ze Wschodu wynosi ok. 2160-2860 zł brutto. Jednak wiele zależy od regionu, w którym podejmie pracę, a także jej wykształcenia, doświadczenia oraz dodatkowych umiejętności, podnoszących jej kwalifikacje, np. znajomość zasad pierwszej pomocy.

Poza tym ostateczne stawki mogą się też różnić w przypadku, gdy opiekunka seniora z Ukrainy jest zakwaterowana w domu podopiecznego. Wtedy wynagrodzenie zazwyczaj jest nieco niższe, ponieważ odejmuje się kwotę związaną z utrzymaniem, jedzeniem, a także opłatami za media.

4 najważniejsze cechy opiekunki osób starszych z Ukrainy

Nie każda osoba jest odpowiednia do zajmowanie się seniorami. Konieczne jest to, by wybrana osoba miała odpowiednie cechy charakteru, dzięki temu będzie wiadomo, że można jej zaufać i powierzyć takie obowiązki. Bardzo ważne jest także to, żeby zawsze podpisywać z nimi umowę, bądź zatrudniać opiekunkę z innego kraju przez agencję pracy, dlatego dowiedzmy się więcej na ten temat. Dzięki temu nie dojdzie do przykrych sytuacji, oszustw, a nawet kradzieży. Tym bardziej że seniorzy zazwyczaj mieszkają sami, dlatego trzeba sprawdzić potencjalną pracownicę i dowiedzieć się, czy ma ona predyspozycję do tej pracy.

Nie boi się wyzwań

Pamiętajmy o tym, że opiekunki seniorów z Ukrainy muszą spodziewać się, że każdy dzień może różnić się od poprzedniego. Wiele obowiązków zależy od tego, jaki jest obecny stan zdrowia ich podopiecznych. Poza tym muszą im podporządkować cały tydzień, a przy tym mają niewiele wolnych chwil, dlatego tylko osoby odważne i energiczne sprawdzą się w tej pracy.

Empatia

Zły stan zdrowia lub po prostu osobliwy charakter to codzienność, z jaką musi zmierzyć się wiele opiekunek ze Wschodu, właśnie z tego powodu tylko wrodzona empatia pozwoli im podejść do podopiecznych ze zrozumieniem i łagodnością. Czasem konieczne jest również wykonywanie trudniejszych zadań, np. mycie starszej osoby. Wtedy trzeba wczuć się w ich sytuację, by nie oceniać, tylko wykazać się troską w stosunku do nich.

Dobry stan zdrowia

Większość prac wymaga dobrego stanu zdrowia, tak samo jest w tym przypadku. Tym bardziej że czasem opiekunka osoby starszej z Ukrainy musi podnieść swojego podopiecznego, ustawić w pozycji siedzącej lub przytrzymać, gdy zajdzie taka potrzeba. Zatem warto zwrócić uwagę na ten aspekt, by nie okazało się, że jest ponad siły bądź sprawność fizyczną. Trzeba też zauważyć, że wiele zależy od stanu zdrowia seniora, więc nie zawsze ta praca musi być aż tak ciężka.

Uczciwość

W przypadku, gdy opiekunka zza granicy mieszka tylko z seniorem, to bardzo ważne jest to, by była uczciwa. Dzięki temu wyklucza się ryzyko związane z kradzieżą czy oszustwami. Mamy także pewność, że każdego dnia będzie sumiennie wykonywała swoje obowiązki, a przy tym nie zaniedba podopiecznego. Warto też kolejny raz wspomnieć o tym, że dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia podpisanie umowy oraz wypisanie tam wszystkich obowiązków wraz z konsekwencjami prawnymi w razie niedostosowania się do nich. Poza tym oczywiście trzeba pamiętać o tym, że bez takich dokumentów nie będzie można postarać się o pozwolenie na pobyt i pracę, a więcej szczegółów poznamy tutaj.

Jakie obowiązki ma opiekunka ze Wschodu?

Jedną z najważniejszych kwestii jest to, jakie obowiązki spoczywają na opiekunkach osób starszych z Ukrainy. W tym przypadku wiele zależy od tego, co zostało ustalone pomiędzy pracownicą a pracodawcą. Jednak istnieje również lista paru rzeczy, do których wypełnienia powinna przygotować się każda osoba, która chce znaleźć taką pracę.

Zdarza się też tak, że krewni seniora proszą o wykonanie dodatkowych zadań, wtedy wszystko zależy od woli opiekunki. Jeżeli się nie zgadza, to nie może się to wiązać z żadnymi konsekwencjami. Natomiast w przypadku zgody, to należy jej się dodatkowa zapłata bądź inny benefit.

Opieka nad podopiecznym

Pamiętajmy o tym, że każda opiekunka ze Wschodu musi przede wszystkim zajmować się swoim podopiecznym, dlatego to jest jej najważniejszy obowiązek. Jednak dokładny zakres tych czynności jest uzależniony nie tylko od indywidualnych ustaleń, ale również od stanu zdrowia seniora. Zazwyczaj jednak można tu wymienić następujące czynności:

  • Pomoc w codziennej higienie,
  • Mycie ciała oraz włosów, a następnie ich czesanie i suszenie,
  • Asysta przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, a także wszelkie czynności pielęgnacyjne z tym związane, np. zmiana pieluchomajtek dla dorosłych,
  • Pomoc w poruszaniu się, co obejmuje m.in. kierowanie wózkiem inwalidzkim, ułatwianie wstawania i siadania,

Aktywizacja osoby starszej

Szczególnie w przypadku niektórych chorób istotna jest regularna aktywizacja, co odnosi się nie tylko do ruchu, ale również do pamięci. Dlatego od wielu opiekunek ze Wschodu wymaga się pomocy w tych czynnościach. Przede wszystkim polega to na właściwym zorganizowaniu czasu seniora, a także zawożenie go na specjalne zajęcia. Opiekunka może także dodatkowo pomóc swojemu podopiecznemu, wykorzystując pewne sposoby np. rozmowę oraz zadawanie pytań dotyczących jakichś ważnych wydarzeń. Dzięki temu mogą ćwiczyć swoją pamięć.

Poza tym wiele starszych osób czuje się niepotrzebna, co nie tylko wpływa negatywnie na ich stan zdrowia fizycznego, ale też psychicznego. Dlatego opiekunka seniorów zza granicy może czasem prosić o wykonanie jakichś drobnych zadań. Jednak wszystko to powinno być dostosowane do chorego, tak by naprawdę mógł zrobić to w pełni samodzielnie.

Zajmowanie się najważniejszymi obowiązkami domowymi

Do podstawowych zadań opiekunek osób starszych z Ukrainy należą też obowiązki domowe. Szczególnie jest to ważne, jeżeli mieszka sama ze swoim podopiecznym. W takim przypadku musi zająć się przygotowywaniem posiłków, sprzątaniem mieszkania, robieniu zakupów, praniu, prasowaniu, a także zajmowaniem się ogrodem i roślinami, które się tam znajdują.

Poza tym opiekunka seniora zza granicy zajmuje się również załatwianiem spraw, których nie może wykonać osoba starsza, czyli m.in. wizyty w urzędach, na poczcie, w aptece oraz płacenie rachunków. W takiej sytuacji pracownica zazwyczaj korzysta ze specjalnie przeznaczonych na ten cel pieniędzy bądź bierze rachunki i później zwracana jest jej cała kwota, a reguluje to oczywiście rodzina podopiecznego.