Dam prace dla Ukraińców z zamieszkaniem i wyżywieniem. Również na naszym portalu możesz dodać ogłoszenia pracy dla Ukraińców. Nie zwlekaj, pracownicy z Ukrainy czekają na twoją ofertę. Zarejestruj się, dodaj ofertę pracy lub wybieraj spośród najlepszych pracowników z Ukrainy, zapisanych w naszej bazie danych.

Polska emigracja, spadająca demografia oraz świadczenia 500+ spowodowały braki w podaży rodzimej siły roboczej. W wyniku tych procesów pracodawcy zmuszeni są do poszukiwania pracowników z Ukrainy. Pracę z zakwaterowaniem i wyżywieniem dla Ukraińców można znaleźć w restauracjach, hotelach lub opiece nad osobami starszymi lub dziećmi. W 2017 roku pracodawcy z sektora gastronomicznego i hotelarskiego złożyli ponad 40 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy Ukraińcom.

Zatrudnię Ukraińca

Pomimo, że chętnych pracodawców do zatrudnienie pracownika z Ukrainy nie brakuje, to dużym problemem staje się niedopasowanie kompetencji pracowników do wykonywanej pracy. Badania wykazały, że ponad 90 % pracowników z Ukrainy deklaruje wykształcenie wyższe lub średnie, a tylko 10 % podstawowe. Pozyskane dane wskazują na to, że większość osób z Ukrainy nie pracuje zgodnie ze swoim wykształceniem.

Zatrudnianie Ukraińców do pracy

Zapotrzebowanie na zatrudnianie Ukraińców cały czas wzrasta i w stosunku do pierwszego półrocza 2018 r. wzrosło aż o 10 punktów procentowych. Kadrę z Ukrainy najczęściej dostrzeżemy w dużych firmach, aż 40% z nich zgłasza, że zatrudniają pracowników ze Wschodu. W średnich przedsiębiorstwach pracuje 29% Ukraińców, a w małych 18%. Mimo iż wciąż widać zależność- im większa firma, tym więcej pracowników z Ukrainy- małe firmy najbardziej zwiększyły zainteresowanie kadrą zza wschodniej granicy.

Zatrudnię Ukrainkę

Pracownice z Ukrainy to jedyna szansa dla wielu polskich przedsiębiorców, aby zdobyć brakujące ręce do pracy. Jak wynika z danych pozyskanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, widać, że Ukrainki zajmują bardzo różne stanowiska i pracują w rozmaitych profesjach - od bardzo dobrze opłacanych opiekunek osób starszych, po pracowniczki branży gastronomicznej, hotelarskiej czy fabryk. Większość starających się o pracę Ukrainek to osoby w wieku od 26 do 40 lat.